Statistika

Ročník Rok Počet vozidel
I. 2014 264
II. 2015 402
III. 2016 560
IV. 2017 720
V. 2018 904
VI. 2019 961
Zrušeno 2020  
VII. 2021 543
VIII. 2022 948
IX. 2023 1038